PONIEDZIAŁEK:

14:00- 14:30    schola  dziecięca  (M.Godorowska- Kaźmierczak)
15:00-15:45    kółko kulinarne gr. III  (R.Ziembińska, K.Gręda)

WTOREK:

9:00- 9:30   kółko sportowe gr. II (K.Ratajczyk)
9:30- 10:00  kółko plastyczne gr. II  (N.Olejnik)
ŚRODA:

15:00- 15:45   kółko kulinarne gr. IV, V    (R.Ziembińska, K.Gręda) 
                 

CZWARTEK:

9:00-9:30   kółko naukowe   gr. II, III   (K.Ratajczyk)
9:30- 10:00   kółko plastyczne gr. IV  (N.Olejnik)
10:00-10:30   kółko sportowe gr. V    (S. Chrobot)
10:30- 11:00   kółko matematyczne gr. IV, V (K.Maik- Nowicka)
11:30-12:00   kółko sportowe gr. IV    (S. Chrobot)
12:30-13:00   kółko naukowe gr. IV, V (K.Maik- Nowicka)
13:30-14:00   kółko plastyczne gr. V (N.Olejnik)
14:00-14:30   kółko matematyczne gr. II, III  (K.Ratajczyk)
12:30- 15:00   rytmika  gr.  I, II, III, IV, V  (M.Godorowska- Kaźmierczak)

PIĄTEK:

11:00-11:30   kółko sportowe gr. III   (S. Chrobot)
11:30-12:00   kółko plastyczne gr. III   (K.Maik- Nowicka)

LOGOPEDA                                                poniedziałek    8:00- 13:00

TERAPIA PEDAGOGICZNA                      poniedziałek    13:00- 15:00

Prowadzi Pani mgr Joanna Blecha