Do 1961r. w budynku obecnego przedszkola mieściła się “ochronka” prowadzona przez siostry Elżbietanki.

We wrześniu 1961r. na mocy ustawy u uspołecznieniu placówek oświatowych podinspektor Henryk Cieślak przejął Przedzkole.
Placówka otrzymała nr 3.

Pierwszym dyrektorem Przedszkola nr 3 była pani Kazimiera Ligęza.
W roku 1983 po przejsciu p. Ligęzy na emeryturę funkcję tę objęła p. Aleksandra Smolińska, którą w roku 1988 przeniesiono do nowo otwartej placówki. Od września 1988r. przez rok stanowisko piastowała p. Maria Chyba, a przez rok następny
p. Maria Misiak.W 1990r. funkcję dyrektora placówki powierzono p. Barbarze Owczarz.
Pełniła ją do roku 1999r.
Przez następne 10 lat dyrektorem, Przedszkola była p. Mirosława Bała. W roku 2009 po przejściu p. Bały do innej placówki funkcję dyrektora objęła Małgorzata Śniecińska.

Od września 2013r. organem prowadzącym naszego przedszkola jest Rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie.