Dziękujemy rodzicom za udział w konkursie na logo naszej grupy

Dziękujemy rodzicom za udział w konkursie na logo naszej grupy. Wszystkie prace zostały nagrodzone oraz będą wkrótce wykorzystane. Jednak logo może być tylko jedno… Obecnie odbywa się głosowanie. “Zacięta rywalizacja” trwa…:)

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment