Kadra

Pierwszy rząd od lewej:

Klaudia Gręda- nauczyciel
Monika Jańczak-pomoc kucharki
Katarzyna Ratajczyk- nauczyciel
Sylwia Bondzior- pomoc nauczyciela
Justyna Tysiak- pomoc nauczyciela
Małgorzata Śniecińska- dyrektor
Natalia Olejnik- nauczyciel
Sylwia Chrobot- nauczyciel
Elżbieta Kłopocka- intendent
Wiesław Śnieciński- woźny

Drugi rząd od lewej:

Alina Jaśniak- kucharka
Maria Wojtysiak- pomoc kucharki
Renata Ziembińska- nauczyciel
Kamilla Kadula- pomoc nauczyciela
Katarzyna Maik- Nowicka- nauczyciel
Elżbieta Kulawska- pomoc nauczyciela
Elżbieta Kowalak- Dzieweczyńska- pomoc nauczyciela
Marta Swora- nauczyciel
Małgorzata Godorowska- Kaźmierczak- nauczyciel muzyki
Joanna Blecha- logopeda/ terapia pedagogiczna

NAUCZYCIELE:

Katarzyna Maik – Nowicka (grupa Biedronki)
Renata Ziembińska (grupa Smerfy)
Natalia Olejnik (grupa Gumisie)
Katarzyna Ratajczyk (grupa Pszczółki)
Klaudia Gręda (grupa Leśne Duszki)
Sylwia Chrobot (nauczyciel uzupełniający)

POMOCE NAUCZYCIELA:

Sylwia Bondzior (grupa Biedronki)
Justyna Tysiak (grupa Smerfy)
Elżbieta Kulawska (grupa Gumisie)
Kamilla Kadula (grupa Pszczółki)
Elżbieta Kowalik – Dzieweczyńska (grupa Leśne Duszki)

KUCHARKI:

Alina Jaśniak
Monika Jańczak
Maria Wojtysiak

INTENDENTKA

Elżbieta Kłopocka

WOŹNY

Wiesław Śnieciński