Przyjaciele przyrody- gr. II

W ciągu roku dzieci zdobywały umiejętności przyjaciela przyrody. W nagrodę za ciężką pracę i naukę każde dziecko zostało pasowane na Przyjaciela przyrody oraz dostało medal i dyplom!

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment