3411_napisy_sale_religia

Religia :)

Dzisiejsza Ewangelia dla dzieci 🙂

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fu5xd1uGVGPI%3Ffbclid%3DIwAR0aoOO_mItISaIEcKqzl9RYQxTxSi8VLT-RxINWrO_zgBnKa5BP2ZXuzr4&h=AT2CxAg6Zxn9qbE-K-12VNX_F3QaMXt5BEDxaZ5LZXepug19KHIyeriU69zZTmAiE28uAenWVm4qv5_W3ElKBHvhvI6mpYn9o0UpVYnbJlb4k3xqPFcqxKPxTo1CZ1ywqStzODYPMZ2VxzOx4eFP

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email