“Wszystkie dzieci nasze są”- grupa I

Mali miłośnicy słońca, pociągów i zabaw na świeżym powietrzu. Wycieczkę do Krośnic wszyscy zaliczamy do udanych.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment