Zajęcia z religii przy żłóbku

We wtorek, dnia 29 stycznia zajęcia z religii odbyły się w Kościele Parafialnym.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment